Login

G'Shojo Kakumei Utena O Chanur

Registered Name: G'Shojo Kakumei Utena O Chanur
Breeder: Emilie Pimbert
Owner: Emilie Pimbert
Kennel:
Sire: Allaika's Eiko
Dam: Taishumme Go Futomisou
Call Name:
Sex: female
Date of Birth: 30 SEP 2011
Land of Birth: France
Land of Standing: France
Size:
Weight:
Colour: Red Sesame
Health HD: Too young
Health Patella:
Titles:
Known Offspring:
Full siblings:
Gabrieli O Chanur
Haruna O Chanur
Hikari No Ojisama O Chanur
Hina Miha O Chanur
Isagiyoi Yugo O Chanur
Itzumi O chanur
Iyak O Chanur

Half siblings (sire's side):
Supassion's Aimi Sadako
Supassion's Akio Shin

Half siblings (dam's side):
IYoshi Kenji Kilala O Chanur
Jedi Kenshin O Chanur
Jun O Chanur
Jun Ookami O Chanur
L'Hana O Chanur
Lashea O Chanur
Leiko O Chanur
Liouba O Chanur
Luna O Chanur
Lyrics O Chanur
Mr Taïko O Chanur

Pedigree

G'Shojo Kakumei Utena O Chanur
Allaika's Eiko
Dayu-Sweety V.D. Egmato
Tekai-Nanako V.D. Egmato
Hideharume Go Izumo Yanosou
Akita u Izis FCI ASAMI AKASHIMA
Imiko-Seium V.D. Egmato
Daiyuume Go Iyo Tsukasasou
Taishumme Go Futomisou
Shunran Go Futomisou
Daishou Go Shouyousou
Akane Go Awa Taketorasou
Taigoume Go FutomisouTaihou Go Nidai Meotosou
Goufuume Go Futomisou