Login

Banshuu no Sakura Go

Registered Name: Banshuu no Sakura Go
Breeder:
Owner: Shigeru Kato
Kennel: Izumo Kiraku Sou
Sire: Kousui Go Imanakasou
Dam: Shouhoume Go Izumo Yanosou
Call Name: Sakura
Sex: female
Date of Birth: 1 OCT 2011
Land of Birth: Japan
Land of Standing: Japan
Size:
Weight:
Colour: Sesame
Health HD:
Health Patella:
Titles:
Known Offspring:
Registration#: NIPPO H23-952

Half siblings (sire's side):
Kourei Go Reikousou (Reikasou)

Pedigree

Banshuu no Sakura Go
Kousui Go Imanakasou
Shouyou Tomoaki Go Shouyousou
Musashi Go Reikasou
Houshoume Go Akatsuki No Hoshisou
Chinamihime Go HisamatsujouShoukage Ka no Kawasou
Sanyoume Go Hisamatsujou
Shouhoume Go Izumo Yanosou
Gakushou Go Izumo Yanosou
Daigorou Go Katashiro Ikenaga
Michiyo Go Izumo Yanosou
Shouseime Go Kasahara Sou
Shouun Go Aki Yamashitasou
Seisuzume Go Bitschuu Nakagawasou