Login

Masamine Go Futomisou

Registered Name: Masamine Go Futomisou
Breeder: Hisao Suzuki Kamogawashi
Owner: Shigeru Kato
Kennel: Futomi Sou
Sire: Kuromasa Go Awa Hakujin Sou
Dam: Meme Go Nidai Iwahori Sou
Call Name: Masa
Sex: male
Date of Birth: 28 JAN 2015
Land of Birth: Japan
Land of Standing: Japan
Size:
Weight:
Colour: Sesame
Health HD: HD A Excellent
Health Patella: Grade 0 / no luxation
Titles: Vice-EDS2018 - IT CH - 2nd Place Wakainu2 NIPPO Grand National 2016/2017
Known Offspring:
Registration#: NIPPO H27-328
Racing Name: Shikoku
Full siblings:
Meri Go Futomisou

Half siblings (sire's side):
Houki No Shikou Go Awa Yamainusou
Kaishou Go Nidai Iwahori Sou
Kaori Go Awa Yamainusou
Shungaku Go Sanshuu Ishizuka Kensha

Pedigree

Masamine Go Futomisou
Kuromasa Go Awa Hakujin Sou
Kotokaze Go Banshuu Odasou
Seizanhou Go Mabi Tabuchisou
Houki No Chika Go Idemitsusou
Torame Gou IyotenmansouTakamine Gou Kouchi Akanosou
Ibuhime Go Iyo Temmansou
Meme Go Nidai Iwahori Sou
Teruhide Gou Sekimei Sou
Daigorou Go Katashiro Ikenaga
Yoshimiko Go Yoshimunesou
Sekihoume Go Iyo Temmasou
Takamine Go Kouchi Akanosou
Ibuhime Go Iyo Temmansou