Login

Masamine Go Futomisou

Registered Name: Masamine Go Futomisou
Breeder: Hisao Suzuki Kamogawashi
Owner: Shigeru Kato
Kennel: Futomi Sou
Sire: Kuromasa Go Awa Hakujin Sou
Dam: Meme Go Nidai Iwahori Sou
Call Name: Masa
Sex: male
Date of Birth: 28 JAN 2015
Land of Birth: Japan
Land of Standing: Japan
Size:
Weight:
Colour: Sesame
Health HD: HD A Excellent
Health Patella: Grade 0 / no luxation
Titles: Vice-EDS2018 - IT CH - 2nd Place Wakainu2 NIPPO Grand National 2016/2017
Known Offspring:
Awa no Kotohina Go Awa Yamainu Sou
Genhou Go Awa Yamainusou
Hanae Go Hachidorisou
Hanami Go Hachidorisou
Haruto Go Hachidorisou
Hideyoshi Go Hachidorisou
Hikiro Bijin Shinrin Yoku Sou
Hikotoshi Go Hachidorisou
Himitsui Go Hachidorisou
Himura Go Hachidorisou
Hinoka Go Hachidorisou
Hirokohime Go Hachidorisou
Hiromi Go Hachidorisou
Hoshi Go Hachidorisou
Kenshi go
Kioshi Jinsei No Sainoo Go Ihoku Hakurensou
Kuma Masa Go Kasatori Sou
Kuro Masa Go Kasatori Sou
Masatsugu Go Ihoku Hakurensou
Matsu Masa Go Kasatori Sou
Minehime Go Awa Yamainusou
Miyabihime go Ihoku hakurensou
Miyoshi Go Ihoku Hakurensou
Mokuzai Go Ihoku Hakuren Sou
Neneku Bijin Shinrin Yoku Sou
Noshi Bijin Shinrin Yoku Sou
O'Ikon Kiyoshi's Miss Lilac
Okami Bijin Shinrin Yoku Sou
Rumi Go Ihoku Hakurensou
Saisho Go Ihoku Hakurensou
Sekiryuuhou Go Awa Yamainusou
Taka Masa Go Kasatori Sou
Takumi Go
Ume go ihoku hakurensou
Yumi Go Ihoku Hakurensou
Registration#: NIPPO H27-328
Racing Name: Shikoku
Full siblings:
Meri Go Futomisou

Half siblings (sire's side):
Houki No Shikou Go Awa Yamainusou
Kaishou Go Nidai Iwahori Sou
Kaori Go Awa Yamainusou
Kasumi No Kakuryuume Go
Shungaku Go Sanshuu Ishizuka Kensha
Tenshou Go Nidai Iwahori Sou
Torahime Go Awa Hakuga

Pedigree

Masamine Go Futomisou
Kuromasa Go Awa Hakujin Sou
Kotokaze Go Banshuu Odasou
Seizanhou Go Mabi Tabuchisou
Houki No Chika Go Idemitsusou
Torame Gou IyotenmansouTakamine Gou Kouchi Akanosou
Ibuhime Go Iyo Temmansou
Meme Go Nidai Iwahori Sou
Teruhide Gou Sekimei Sou
Daigorou Go Katashiro Ikenaga
Yoshimiko Go Yoshimunesou
Sekihoume Go Iyo Temmasou
Takamine Go Kouchi Akanosou
Ibuhime Go Iyo Temmansou