Login

Akashima's Kochi Ken Banchi

no photo available

Registered Name: Akashima's Kochi Ken Banchi
Breeder: Katja Weber
Owner: Steven & Jill Carter
Kennel: Akashima
Sire: Shunkou Go None Ishiyamasou
Dam: Yana-Nanako van de Egmato
Call Name: Banchi
Sex: female
Date of Birth: 8 SEP 2006
Land of Birth: Canada
Land of Standing: USA
Size:
Weight:
Colour: Red Sesame
Health HD:
Health Patella:
Titles:
Known Offspring:
Registration#: C.K.C. MSC000003050
Full siblings:
Aiko Akashima V.D. Egmato
Akashima's Kochi Ken Bakura
Akashima's Kochi Ken Bakuro
Akashima's Kochi Ken Bonshu
Akashima's Kochi Ken Mikan
Saiki Aka-Shima V.D. Egmato
Taro-Akashima V.D Egmato

Half siblings (sire's side):
Akashima's Kochi Ken Aiko Mura
Akashima's Kochi Ken Aja Mura
Akashima's Kochi Ken Ajana Mura
Akashima's Kochi Ken Asuko Mura
Akashima's Kochi Ken Daichi
Akashima's Kochi Ken Daiichi
Akashima's Kochi Ken Daimatsu

Half siblings (dam's side):
Akashim's Kochi Ken Fujoshiro
Akashim's Kochi Ken Fukoshima
Akashima's Kochi Ken Fudjihime
Akashima's Kochi Ken Fukami
Akashima's Kochi Ken Harayuki
Akashima's Kochi Ken Keshka
Akashima's Kochi Ken Pandora

Pedigree

Akashima's Kochi Ken Banchi
Shunkou Go None Ishiyamasou
Matsukaze Go Ehime Oohashi SouMatsuryuu Go Awa Taketorasou
Shiryuume Go Ehime Oohashisou
Choushunme Go Ugurusu Sou
Ungaku (Kumotake) Go Izumo Yanosou
Gakushoume Go Tosa Nichieisou
Yana-Nanako van de Egmato
Kazuhideryu Go Kazusa Okazawasow
Tochiboshi Go Izumo Yanosou
Seiryume Go Kagawa Megumisou
Nanako Go Izumo Yanosow
Ungaku (Kumotake) Go Izumo Yanosou
Nanhime Go Nagisa