Login

Nori Juushiro Go Kasatori Sou

Registered Name: Nori Juushiro Go Kasatori Sou
Breeder: Nico Reimerink
Owner: Katja Weber
Kennel: Kasatori Sou
Sire: Shinryu of Shikoku House
Dam: Shuugakume Go Izumo Yanosou
Call Name: Nori
Sex: female
Date of Birth: 10 DEC 2017
Land of Birth: Netherlands
Land of Standing: Canada
Size:
Weight:
Colour: Black Sesame
Health HD: Too young
Health Patella: Too young
Titles:
Known Offspring:
Registration#: NHSB :
Racing Name: Shikoku
Full siblings:
Ayato Juushiro Go Kasatori Sou
Daisuke Juushiro Go Kasatori Sou
Ichiyuu Juushiro Go Kasatori Sou
Nobu Juushiro Go Kasatori Sou
Yukio Juushiro Go Kasatori Sou

Half siblings (sire's side):
Aiko Okami Go Kasatori Sou
Kaio Byakuren Go Yamabuki Sou
Kenichi Kinchairo Atae Natsumisou
Kenji Yamamichi Atae Natsumisou
Maika Byakuren Go Yamabuki Sou
Mika Okami Go Kasatori Sou
Mitsuko Yuna Atae Natsumisou
Nihon's Legend Akiko
Nihon's Legend Akina
Nihon's Legend Amaterasu Nara
Nihon's Legend Anjera
Nihon's Legend Anko Yui
Noami Okami Go Kasatori Sou
Reiko Birei Natsumisou
Sayuri Birei Natsumisou
Shin Birei Natsumisou
Yoshi Okami Go Kasatori Sou
Yukai Birei Natsumisou
Yumi Okami Go Kasatori Sou

Half siblings (dam's side):
Akiyama Bishuu Go Kasatori Sou
Daizo Futoshi Go Kasatori Sou
Hiroki Bishuu Go Kasatori Sou
Kazu Futoshi Go Kasatori Sou
Kotobuki Futoshi Go Kasatori Sou
Meito Bishuu Go Kasatori Sou
Mizuki Futoshi Go Kasatori Sou

Pedigree

Nori Juushiro Go Kasatori Sou
Shinryu of Shikoku House
Ryuou Gyeonmoksanjang
Bingogoichiheiwang Imanaka
Miyabi Go Nidai Iwahori Sou
Jinryuichijyogou Oitasanjyusyou
Jingaku Go Satsuma Tenryuusou
Jinkanjyogou Oidasanjyusyou
Shuugakume Go Izumo Yanosou
Chouji Go Izumo Shoueisou
Shungaku Go Izumo Yanosou
Choushumme Go Izumo Yanosou
Unkahime Go Izumo Shoueisou
Gakuun Go Izumo Yanosou
Choumme Go Izumo Shoueisou