Login

Jukaiaki Go Soushuu Suzukisou

no photo available

Registered Name: Jukaiaki Go Soushuu Suzukisou
Breeder:
Owner:
Kennel:
Sire: Yoshishizuha Go Shasui No Takisou
Dam: Oushumme Go Kachidoki Okamotosou
Call Name:
Sex: male
Date of Birth:
Land of Birth: Japan
Land of Standing: Japan
Size:
Weight:
Colour:
Health HD:
Health Patella:
Titles:
Known Offspring:
Registration#: JKC-NP/H27-414
Full siblings:
Jukaishuu Go Soushuu Suzukisou
Ookusu Shourynn Go Soushuu Suzukisou

Half siblings (sire's side):
Owari No Momoka Go
Shizuha Go Fukasou
Shizuho Go Fukasou
Shizuka Go Fukasou
YOSHIHARUZAKURA GO Kachidoki Okamotosou
Yoshi No Shouimme Go Fukasou
Yoshishizusakura Go Kachidoki Okamotosou
Zuiougaku Go Sakougou

Pedigree

Jukaiaki Go Soushuu Suzukisou
Yoshishizuha Go Shasui No Takisou
Kotofusa Go Nidai Iwahori Sou
Teruhide Gou Sekimei Sou
Sekihoume Go Iyo Temmasou
Yoshihazuki Go Yoshimune SouIyo no Tetsu Go Kikuma Yoshii Sou
Tochitsurume Go Yoshimunesou
Oushumme Go Kachidoki Okamotosou
Iyo No Gakushun Go Tsujihanasou
Shungaku Go Izumo Yanosou
Youkoume Go Ryuutarou Sou
Hiryuu Sakurahime Go Nidai Iwahori Sou
Hiryuu Go Iwai Sou
Minezakurame Go Kachidoki Okamoto Sou