Login

Kitsune Jako no Akinori go Gruodas

no photo available

Registered Name: Kitsune Jako no Akinori go Gruodas
Breeder: Lina Bielinyte
Owner:
Kennel: Gruodas
Sire: FUDZISAN AKINORI
Dam: Luna O Chanur
Call Name:
Sex: male
Date of Birth: 28 JUN 2019
Land of Birth: Lithuania
Land of Standing: Lithuania
Size:
Weight:
Colour: Sesame
Health HD:
Health Patella:
Titles:
Known Offspring:
Registration#: LŠVK ŠI 0003/19
Racing Name: Jako
Full siblings:
Kitsune Kiko no Akinori go Gruodas
Kitsune Kuko no Akinori go Gruodas
Kitsune Tenko no Akinori go Gruodas

Half siblings (sire's side):
Odoroki No Ryoshi Daisuke
Odoroki No Ryoshi Riku
Odoroki No Ryoshi Risa

Pedigree

Kitsune Jako no Akinori go Gruodas
FUDZISAN AKINORI
EZORYUU GO SHIRAKAYASOU
Ryuushun gou
KOKYUU GO WANOIZUMISOU
Mizuki Go Kinrousha
Unta go Izumo Shoueisou
Ungakume Go Yudahakushin
Luna O Chanur
Banshuu No Kotoryuu Go Banshuu Nagaikesou
Kotokaze Go Banshuu Odasou
Bioume Go Izumo Yanosou
Taishumme Go Futomisou
Shunran Go Futomisou
Taigoume Go Futomisou