Login

Iroh Daiichirou Go Akitsu

Registered Name: Iroh Daiichirou Go Akitsu
Breeder:
Owner:
Kennel: Akitsu Shikoku Ken
Sire: Takahiro Akira Go Kasatori Sou
Dam: Akashima's Kochi Ken Setsuko
Call Name: Iroh
Sex: male
Date of Birth: 8 OCT 19
Land of Birth: USA
Land of Standing: USA
Size:
Weight:
Colour: Sesame
Health HD:
Health Patella:
Titles:
Known Offspring:
Registration#: 933000320140576
Full siblings:
Aiko Chinami Go Akitsu
Aki Daiichirou Go Akitsu
Arashi Chinami Go Akitsu
Baku Wa Tosa Chinami Go Akitsu
Haru Aito Go Akitsu
Izumi Aito Go Akitsu
Koda Daiichirou Go Akitsu
Kohaku Benjirou Go Akitsu
Kusanagi Aito Go Akitsu
Mayumi Benjirou Go Akitsu
Mikazuki Benjirou Go Akitsu
Miko Daiichirou Go Akitsu
Nimaru Chinami Go Akitsu
Ookami No Kuma Benjirou Go Akitsu
Raijin Chinami Go Akitsu
Roki Aito Go Akitsu
Takahiro Daiichirou Go Akitsu
Takara Chinami Go Akitsu
Yukiko Aito Go Akitsu
Yumiko Benjirou Go Akitsu

Pedigree

Iroh Daiichirou Go Akitsu
Takahiro Akira Go Kasatori Sou
Shousei Homare Go Izumo Yanosou
Gakushou Go Izumo Yanosou
Shouseime Go Kasahara Sou
Unshoume Go Izumo Yanosou
Gakuun Go Izumo Yanosou
Harukumome Go Izumo Yanosou
Akashima's Kochi Ken Setsuko
Tenshou Go Awahakua
Kuma Go Iyo Temmansou
Gingetsuhime Go Iyo Temmansou
Fukuchiyo Go Nidai Iwahori Sou
Kotofusa Go Nidai Iwahori Sou
Shuuou (Kosumosu) Go Nidai Iwahori Sou