Login

Akashima's Kochi Ken Tako

Registered Name: Akashima's Kochi Ken Tako
Breeder: Katja Weber
Owner: Robert Lady
Kennel: Akashima
Sire: Akashima's Kochi Ken Yokishinai
Dam: Nori Juushiro Go Kasatori Sou
Call Name: Tako
Sex: male
Date of Birth: 29 SEP 2019
Land of Birth: Canada
Land of Standing: USA
Size:
Weight:
Colour: Black Sesame
Health HD:
Health Patella:
Titles:
Known Offspring:
Registration#: C.K.C. MN-GS3981622
Full siblings:
Akashima's Kochi Ken Chiisana
Akashima's Kochi Ken Ken'ichi
Akashima's Kochi Ken Naomi
Akashima's Kochi Ken Shizumi

Half siblings (sire's side):
Akashima's Kochi Ken Kazuko
Akashima's Kochi Ken Kikumi
Akashima's Kochi Ken Kikumi
Akashima's Kochi Ken Reiko Go

Half siblings (dam's side):
Akashima's Kochi Ken Akihiko Fuyu No Ko
Akashima's Kochi Ken Akihiro Fuyu No Ko
Akashima's Kochi Ken Akira Fuyu No Ko
Akashima's Kochi Ken Arashi Fuyu No Ko
Akashima's Kochi Ken Asami Fuyu No Ko
Akashima's Kochi Ken Azuma Aki No Ko
Akashima's Kochi Ken Buruu Fuyu No Ko
Akashima's Kochi Ken Kaito Kuyu No Ko
Akashima's Kochi Ken Katara Aki No Ko
Akashima's Kochi Ken Koji Fuyu No Ko
Akashima's Kochi Ken Makoto Aki No Ko
Akashima's Kochi Ken Masaki Aki No Ko
Akashima's Kochi Ken Suki Fuyu No Ko
Akashima's Kochi Ken Taro Aki No Ko
Akashima’s Kochi Ken Hamachi Aki No Ko

Pedigree

Akashima's Kochi Ken Tako
Akashima's Kochi Ken Yokishinai
Akashima's Kochi Ken Shigeru
Chouun Go Jiraku Sou
Akashima's Kochi Ken Chigusa
Akashima's Kochi Ken Harayuki
Tenshou Go Awahakua
Yana-Nanako van de Egmato
Nori Juushiro Go Kasatori Sou
Shinryu of Shikoku House
Ryuou Gyeonmoksanjang
Jinryuichijyogou Oitasanjyusyou
Shuugakume Go Izumo Yanosou
Chouji Go Izumo Shoueisou
Unkahime Go Izumo Shoueisou