Login

Yoshishizusakura Go Kachidoki Okamotosou

Registered Name: Yoshishizusakura Go Kachidoki Okamotosou
Breeder:
Owner: Shigeru Kato
Laura Quadri
Kennel:
Sire: Yoshishizuha Go Shasui No Takisou
Dam: RYUUHARUZAKURAHIME GO Sakawagou
Call Name:
Sex: male
Date of Birth: 7 NOV 2018
Land of Birth: Japan
Land of Standing: Italy
Size:
Weight:
Colour: Sesame
Health HD: Too young
Health Patella: Too young
Health Eyes: Normal
Date of eye test:
Distinguishing Features: Infertile
Titles:
Known Offspring:
Racing Name: Shikoku
Full siblings:
YOSHIHARUZAKURA GO Kachidoki Okamotosou

Half siblings (sire's side):
Jukaiaki Go Soushuu Suzukisou
Jukaishuu Go Soushuu Suzukisou
Ookusu Shourynn Go Soushuu Suzukisou
Owari No Momoka Go
Shizuha Go Fukasou
Shizuho Go Fukasou
Shizuka Go Fukasou
Yoshi No Shouimme Go Fukasou
Zuiougaku Go Sakougou

Pedigree

Yoshishizusakura Go Kachidoki Okamotosou
Yoshishizuha Go Shasui No Takisou
Kotofusa Go Nidai Iwahori Sou
Teruhide Gou Sekimei Sou
Sekihoume Go Iyo Temmasou
Yoshihazuki Go Yoshimune SouIyo no Tetsu Go Kikuma Yoshii Sou
Tochitsurume Go Yoshimunesou
RYUUHARUZAKURAHIME GO Sakawagou
RYUUHARU GO Izumo Yanosou
Gakuun Go Izumo Yanosou
Chouunme Go Jirakasou
BENIOUME GO Kachidoki Okamatosou
Iyo No Gakushun Go Tsujihanasou
Hiryuu Sakurahime Go Nidai Iwahori Sou