Login

Tamamono Sachiko Go Hanafubuki Sou

Registered Name: Tamamono Sachiko Go Hanafubuki Sou
Breeder: Fanny van Liedekerke
Owner: Monique Van Steenkiste
Kennel: Hanafubuki Sou
Sire: Seiko Goku Go Kasatori Sou
Dam: Hanako Daijiro Go Kasatori Sou
Call Name: Sachi
Sex: female
Date of Birth: 14 JUL 2020
Land of Birth: Belgium
Land of Standing: United Kingdom
Size:
Weight:
Colour: Sesame
Health HD: Too young
Health Patella: Too young
Titles:
Known Offspring:
Full siblings:
Tamamono Miyoko Go Hanafubuki Sou
Tamamono Odoroki Go Hanafubuki Sou
Tamamono Yukihiro Go Hanafubuki Sou

Half siblings (dam's side):
Ume Akisame Go Hanafubuki Sou
Ume Himiko Go Hanafubuki Sou
Ume Hironobu Go Hanafubuki Sou
Ume Isako Go Hanafubuki Sou
Ume Kodama Go Hanafubuki Sou
Ume Taro Go Hanafubuki Sou

Pedigree

Tamamono Sachiko Go Hanafubuki Sou
Seiko Goku Go Kasatori Sou
Takaou Go Hata Inoshishisou
Iyo No Gakushun Go Tsujihanasou
Garyuume Go Bingo Tatsumakisou
Suzuka Hime Go Mikasasou
Suzumine Go Wakashibasou
Oushumme Go Oboro
Hanako Daijiro Go Kasatori Sou
Shousei Homare Go Izumo Yanosou
Gakushou Go Izumo Yanosou
Shouseime Go Kasahara Sou
Satsukihime Go Awa Yamainusou
Kotofusa Go Nidai Iwahori Sou
Tochimitsuhime Go Izumo Yanosou