Login

Yumi Ponyo Go Kasatori Sou

Registered Name: Yumi Ponyo Go Kasatori Sou
Breeder: Nico Reimerink
Owner:
Kennel: Kasatori Sou
Sire: Akiyama Bishuu Go Kasatori Sou
Dam: Suzuka Hime Go Mikasasou
Call Name: Yumi
Sex: female
Date of Birth: 2 DEC 2020
Land of Birth: Netherlands
Land of Standing: Netherlands
Size:
Weight:
Colour: Black Sesame
Health HD: Too young
Health Patella: Too young
Titles:
Known Offspring:
Racing Name: Shikoku
Full siblings:
Kobe Ponyo Go Kasatori Sou
Mirai Suyoki Ponyo Go Kasatori Sou
Samu Gonan Ponyo Go Kasatori Sou

Half siblings (dam's side):
Daryun Kenzo Go Kasatori Sou
Haruka Goku Go Kasatori Sou
Naginata Goku Go Kasatori Sou
Seiko Goku Go Kasatori Sou
Tsukiko Kenzo Go Kasatori Sou

Pedigree

Yumi Ponyo Go Kasatori Sou
Akiyama Bishuu Go Kasatori Sou
Takaou Go Hata Inoshishisou
Iyo No Gakushun Go Tsujihanasou
Garyuume Go Bingo Tatsumakisou
Shuugakume Go Izumo Yanosou
Chouji Go Izumo Shoueisou
Unkahime Go Izumo Shoueisou
Suzuka Hime Go Mikasasou
Suzumine Go WakashibasouRikukaiho Go Garyuuume
Hourin Go Sanshuu Kotetsusou
Oushumme Go Oboro
Kouhou Go Oboro
Ginshumme Go Oboro