Login

Kasumi No Kakuryuume Go

Registered Name: Kasumi No Kakuryuume Go
Breeder:
Owner:
Kennel:
Sire: Kuromasa Go Awa Hakujin Sou
Dam: Touwa No Sakura Go Yamato Kosuisou
Call Name:
Sex: female
Date of Birth:
Land of Birth: Japan
Land of Standing: Japan
Size:
Weight:
Colour: Black Sesame
Health HD:
Health Patella:
Titles:
Known Offspring:
Registration#: NIPPO H27-714
Racing Name: Shikoku

Half siblings (sire's side):
Houki No Shikou Go Awa Yamainusou
Kaishou Go Nidai Iwahori Sou
Kaori Go Awa Yamainusou
Masamine Go Futomisou
Meri Go Futomisou
Shungaku Go Sanshuu Ishizuka Kensha
Tenshou Go Nidai Iwahori Sou
Torahime Go Awa Hakuga

Pedigree

Kasumi No Kakuryuume Go
Kuromasa Go Awa Hakujin Sou
Kotokaze Go Banshuu Odasou
Seizanhou Go Mabi Tabuchisou
Houki No Chika Go Idemitsusou
Torame Gou IyotenmansouTakamine Gou Kouchi Akanosou
Ibuhime Go Iyo Temmansou
Touwa No Sakura Go Yamato Kosuisou
Yoshihide Go Yoshimune Sou
Fukuyama No Jou
Tochitsurume Go Yoshimunesou
     Add Dog