Login

Shiro Etsumi Go Akitsu

Registered Name: Shiro Etsumi Go Akitsu
Breeder: Erik and Anne Entwistle
Owner: Rolf Bachmann
Kennel: Akitsu Shikoku Ken
Sire: Shunreihou Go Shounan Koumesou
Dam: Yumiko Benjirou Go Akitsu
Call Name: Shiro
Sex: male
Date of Birth: 15 APR 2021
Land of Birth: USA
Land of Standing: USA
Size:
Weight:
Colour: Black Sesame
Health HD:
Health Patella:
Titles:
Known Offspring:
Registration#: 985113003682256
Full siblings:
Hironori Etsumi Go Akitsu
Kamiko Etsumi Go Akitsu
Kentaro Goushiro Go Akitsu Shikoku Sou
Kuma Etsumi Go Akitsu
Matsumoto Emi Goushirou Go Akitsu Shikoku Sou
Mizuki Ren Etsumi Go Akitsu
Okami Goushirou Go Akitsu Shikoku Sou
Oto Goushiro Go Akitsu Shikoku Sou
Ringo Goushirou Go Akitsu Shikoku Sou

Half siblings (sire's side):
Kokoro Fujin Go Akitsu Shikoku Sou
Mai Fujin Go Akitsu Shikoku Sou
Nikko Fujin Go Akitsu Sou
Takashi Fujin Go Akitsu Shikoku Sou

Pedigree

Shiro Etsumi Go Akitsu
Shunreihou Go Shounan Koumesou
Kawamura No Ryuuchou Go Fukasou
Ryuushun Go Izumo Yano Sou
Shizuha Go Fukasou
Shunyoume Go Sakawagou
Youshumpou go Ryuudosou
河村の龍子号 Kawamura No Ryuushi Go SakoukYou
Yumiko Benjirou Go Akitsu
Takahiro Akira Go Kasatori Sou
Shousei Homare Go Izumo Yanosou
Unshoume Go Izumo Yanosou
Akashima's Kochi Ken Setsuko
Tenshou Go Awahakua
Fukuchiyo Go Nidai Iwahori Sou