Login

Mitsuaki Go Hajimari

Registered Name: Mitsuaki Go Hajimari
Breeder: Karolina Kardasz
Owner: Karolina Kardasz
Pawe%u0142 Jakubisiak
Kennel: Hajimari
Sire: Akiyama Bishuu Go Kasatori Sou
Dam: Saisho Go Ihoku Hakurensou
Call Name:
Sex: male
Date of Birth: 16 JUN 2021
Land of Birth: Poland
Land of Standing: Poland
Size:
Weight:
Colour: Black Sesame
Health HD: HD B Fair
Health Patella: Too young
Titles: Champion of Poland, Poland Winner 2023Junior Champion of Poland, 4 x Junior Winner, 4x BOB
Known Offspring:
Racing Name: Shikoku
Notes:
HD- A/B
Full siblings:
Masahiko Go Hajimari
Meichoume Go Hajimari
Momoe Go Hajimari

Half siblings (sire's side):
Akihana Go Sakawa Yokoyama Sou
Akihime Go Sakawa Yokoyama Sou
Akitaka Go Sakawa Yokoyama Sou
Aoiyama Go Sakawa Yokoyama Sou
Asouryuu Go Sakawa Yokoyama Sou
Kobe Ponyo Go Kasatori Sou
Mirai Suyoki Ponyo Go Kasatori Sou
Samu Gonan Ponyo Go Kasatori Sou
Yumi Ponyo Go Kasatori Sou

Half siblings (dam's side):
Haruki Go Hajimari
Harumi Takashi Go Hajimari
Harunosuke Go Hajimari
Hoshikohime Go Hajimari

Pedigree

Mitsuaki Go Hajimari
Akiyama Bishuu Go Kasatori Sou
Takaou Go Hata Inoshishisou
Iyo No Gakushun Go Tsujihanasou
Garyuume Go Bingo Tatsumakisou
Shuugakume Go Izumo Yanosou
Chouji Go Izumo Shoueisou
Unkahime Go Izumo Shoueisou
Saisho Go Ihoku Hakurensou
Masamine Go Futomisou
Kuromasa Go Awa Hakujin Sou
Meme Go Nidai Iwahori Sou
Maki Go Nidai Iwahori Sou
Kotofusa Go Nidai Iwahori Sou
Koharu Go Nidai Iwahori Sou