Login

Kokoro Fujin Go Akitsu Shikoku Sou

Registered Name: Kokoro Fujin Go Akitsu Shikoku Sou
Breeder: Erik and Anne Entwistle
Owner: Francesca Crump
Kennel: Akitsu Shikoku Sou
Sire: Shunreihou Go Shounan Koumesou
Dam: Tsukiko Kenzo Go Kasatori Sou
Call Name: Koko
Sex: female
Date of Birth: 27 SEP 2021
Land of Birth: USA
Land of Standing: USA
Size:
Weight:
Colour: Black Sesame
Health HD:
Health Patella:
Titles:
Known Offspring:
Full siblings:
Mai Fujin Go Akitsu Shikoku Sou
Nikko Fujin Go Akitsu Sou
Takashi Fujin Go Akitsu Shikoku Sou

Half siblings (sire's side):
Hironori Etsumi Go Akitsu
Kamiko Etsumi Go Akitsu
Kentaro Goushiro Go Akitsu Shikoku Sou
Kuma Etsumi Go Akitsu
Matsumoto Emi Goushirou Go Akitsu Shikoku Sou
Mizuki Ren Etsumi Go Akitsu
Okami Goushirou Go Akitsu Shikoku Sou
Oto Goushiro Go Akitsu Shikoku Sou
Ringo Goushirou Go Akitsu Shikoku Sou
Shiro Etsumi Go Akitsu

Pedigree

Kokoro Fujin Go Akitsu Shikoku Sou
Shunreihou Go Shounan Koumesou
Kawamura No Ryuuchou Go Fukasou
Ryuushun Go Izumo Yano Sou
Shizuha Go Fukasou
Shunyoume Go Sakawagou
Youshumpou go Ryuudosou
河村の龍子号 Kawamura No Ryuushi Go SakoukYou
Tsukiko Kenzo Go Kasatori Sou
Takaou Go Hata Inoshishisou
Iyo No Gakushun Go Tsujihanasou
Garyuume Go Bingo Tatsumakisou
Suzuka Hime Go Mikasasou
Suzumine Go Wakashibasou
Oushumme Go Oboro