Login

Nikko Fujin Go Akitsu Sou

Registered Name: Nikko Fujin Go Akitsu Sou
Breeder: Erik and Anne Entwistle
Owner: Mathews
Kennel: Akitsu Shikoku Sou
Sire: Shunreihou Go Shounan Koumesou
Dam: Tsukiko Kenzo Go Kasatori Sou
Call Name:
Sex: male
Date of Birth: 27 SEP 2021
Land of Birth: USA
Land of Standing: USA
Size:
Weight:
Colour: Black and Tan
Health HD:
Health Patella:
Titles:
Known Offspring:
Full siblings:
Kokoro Fujin Go Akitsu Shikoku Sou
Mai Fujin Go Akitsu Shikoku Sou
Takashi Fujin Go Akitsu Shikoku Sou

Half siblings (sire's side):
Hironori Etsumi Go Akitsu
Kamiko Etsumi Go Akitsu
Kentaro Goushiro Go Akitsu Shikoku Sou
Kuma Etsumi Go Akitsu
Matsumoto Emi Goushirou Go Akitsu Shikoku Sou
Mizuki Ren Etsumi Go Akitsu
Okami Goushirou Go Akitsu Shikoku Sou
Oto Goushiro Go Akitsu Shikoku Sou
Ringo Goushirou Go Akitsu Shikoku Sou
Shiro Etsumi Go Akitsu

Pedigree

Nikko Fujin Go Akitsu Sou
Shunreihou Go Shounan Koumesou
Kawamura No Ryuuchou Go Fukasou
Ryuushun Go Izumo Yano Sou
Shizuha Go Fukasou
Shunyoume Go Sakawagou
Youshumpou go Ryuudosou
河村の龍子号 Kawamura No Ryuushi Go SakoukYou
Tsukiko Kenzo Go Kasatori Sou
Takaou Go Hata Inoshishisou
Iyo No Gakushun Go Tsujihanasou
Garyuume Go Bingo Tatsumakisou
Suzuka Hime Go Mikasasou
Suzumine Go Wakashibasou
Oushumme Go Oboro