Login

Akashima's Kochi Ken Misaki Natsu No Ko

no photo available

Registered Name: Akashima's Kochi Ken Misaki Natsu No Ko
Breeder: Katja Weber
Owner: Franziska Bolze
Kennel: Akashima
Sire: Sogen No Jirou No Aki Shubun San
Dam: Akashima's Kochi Ken Mieko
Call Name: Misaki
Sex: female
Date of Birth: 16 SEP 2022
Land of Birth: Canada
Land of Standing: Germany
Size:
Weight:
Colour: Sesame
Health HD: HD B Borderline
Health Patella: Grade 0 / no luxation
Health Eyes: Normal
Date of eye test: 3 NOV 2023
Titles:
Known Offspring:
Registration#: C.K.C. KS4220430
Racing Name: Shikoku
Full siblings:
Akashima's Kochi Ken Sachi Natsu No Ko
Akashima's Kochi Ken Yuki Natsu No Ko

Half siblings (dam's side):
Akashima's Kochi Ken Keiko Natsu No Ko
Akashima's Kochi Ken Momo Natsu No Ko
Akashima's Kochi Ken Ren Natsu No Ko
Akashima's Kochi Ken Ronin Natsu No Ko

Pedigree

Akashima's Kochi Ken Misaki Natsu No Ko
Sogen No Jirou No Aki Shubun San
Ookusu Shourynn Go Soushuu Suzukisou
Yoshishizuha Go Shasui No Takisou
Oushumme Go Kachidoki Okamotosou
Suzuharuhime Go Mikasasou
Kouyou Go Oboro
Daishuume Go Chikugo Midori
Akashima's Kochi Ken Mieko
Takaou Go Hata Inoshishisou
Iyo No Gakushun Go Tsujihanasou
Garyuume Go Bingo Tatsumakisou
Akashima's Kochi Ken Sakura
Akashima's Kochi Ken Shigeru
Chiharu Go Nidai Iwahori Sou