Pedigree of Shousei Homare Go Izumo Yanosou
Shousei Homare Go Izumo YanosouGakushou Go Izumo YanosouDaigorou Go Katashiro IkenagaKaiun Go Izumo Yanosou
Shinseikizunahime Go Shouyou Sou
Michiyo Go Izumo YanosouFukuyama No Matsumine Go Fukuyama Ichiza
Michiko Go Izumo Yanosou
Shouseime Go Kasahara SouShouun Go Aki Yamashitasou
Ungaku Ichihime Go Aki Yamashitasou
Seisuzume Go Bitschuu NakagawasouShoureihou Go Mabi Tabuchisou
Seiimme Go Bingo Watanabesou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree