Pedigree of Shousei Homare Go Izumo Yanosou

Shousei Homare Go Izumo Yanosou

Gakushou Go Izumo Yanosou

Daigorou Go Katashiro Ikenaga
Kaiun Go Izumo Yanosou
Shinseikizunahime Go Shouyou Sou
Michiyo Go Izumo Yanosou

Fukuyama No Matsumine Go Fukuyama Ichiza

Michiko Go Izumo Yanosou

Shouseime Go Kasahara Sou
Shouun Go Aki Yamashitasou
Ungaku Ichihime Go Aki Yamashitasou
Seisuzume Go Bitschuu NakagawasouShoureihou Go Mabi Tabuchisou
Seiimme Go Bingo Watanabesou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree