Pedigree of Gakuichime Go Mabi Tabuchisou
Gakuichime Go Mabi TabuchisouShuugaku Go Nagisa
Tetsugakume Go Mabitabuchisou

Tetsuno Umi Go Fukuyama Ichiza
Shouryuu Go Chuugoku Asano Sou
Ryuusei Ichihime Go Fukuyama Jouhoku
Shunngakuhime
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree