Pedigree of Roshi-Manyi V.D Egmato

Roshi-Manyi V.D Egmato

Taro-Akashima V.D Egmato

Shunkou Go None Ishiyamasou
Matsukaze Go Ehime Oohashi Sou
Choushunme Go Ugurusu Sou

Yana-Nanako van de Egmato

Kazuhideryu Go Kazusa Okazawasow

Nanako Go Izumo Yanosow

Manyi-Sweety V.D Egmato

Tekai-Nanako V.D. Egmato

Kazuhideryu Go Kazusa Okazawasow

Nanako Go Izumo Yanosow

Hideharume Go Izumo Yanosou
Shuuun Go Izumo Yanosou
Tochikomame Go Izumo Adachisou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree