Pedigree of Seisuzume Go Bitschuu Nakagawasou
Seisuzume Go Bitschuu NakagawasouShoureihou Go Mabi TabuchisouShouta Go Ariake ShoueisouTerumine Gou Mabi Tabuchi Sou
Sachiko Go Mabi Tabuchisou
Seiimme Go Bingo Watanabesou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree