Pedigree of Michiko Go Izumo Yanosou
Michiko Go Izumo YanosouGakuhou Go Mabi TabuchisouDaigaku Go NagisaShuugaku Go Nagisa
Oushouhime Bingo Waianabesou
Tetsugakume Go MabitabuchisouTetsuno Umi Go Fukuyama Ichiza
Shunngakuhime
Kiko Go Mabi TabuchisouTetsuno Umi Go Fukuyama IchizaShouryuu Go Chuugoku Asano Sou
Ryuusei Ichihime Go Fukuyama Jouhoku
Senko Go Mabi TabuchisouDaigaku Go Nagisa
Senmi Gou Ryuusensou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree