Pedigree of Michiko Go Izumo Yanosou

Michiko Go Izumo Yanosou

Gakuhou Go Mabi Tabuchisou
Daigaku Go Nagisa

Shuugaku Go Nagisa
Oushouhime Bingo Waianabesou
Tetsugakume Go Mabitabuchisou

Tetsuno Umi Go Fukuyama Ichiza
Shunngakuhime
Kiko Go Mabi Tabuchisou

Tetsuno Umi Go Fukuyama Ichiza
Shouryuu Go Chuugoku Asano Sou
Ryuusei Ichihime Go Fukuyama Jouhoku
Senko Go Mabi TabuchisouDaigaku Go Nagisa
Senmi Gou Ryuusensou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree