Pedigree of Chouji Go Izumo Shoueisou
Chouji Go Izumo ShoueisouShungaku Go Izumo YanosouGakuhou Go Mabi TabuchisouDaigaku Go Nagisa
Tetsugakume Go Mabitabuchisou
Heisei Shuuritsumi Go Shouyousou
Choushumme Go Izumo YanosouDaigorou Go Katashiro IkenagaKaiun Go Izumo Yanosou
Shinseikizunahime Go Shouyou Sou
Michiyo Go Izumo YanosouFukuyama No Matsumine Go Fukuyama Ichiza
Michiko Go Izumo Yanosou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree