Pedigree of Tochiryuu Go Izumo Yanosou
Tochiryuu Go Izumo YanosouGanryuu Go Kamo ShinsakusouFuugaku Go Unshuu Yoneesou

Michiko Go Izumo Yanosou

Gakuhou Go Mabi Tabuchisou
Daigaku Go Nagisa
Tetsugakume Go Mabitabuchisou
Kiko Go Mabi Tabuchisou

Tetsuno Umi Go Fukuyama Ichiza
Senko Go Mabi Tabuchisou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree