Pedigree of Kotofusa Go Nidai Iwahori Sou

Kotofusa Go Nidai Iwahori Sou

Teruhide Gou Sekimei Sou

Daigorou Go Katashiro Ikenaga
Kaiun Go Izumo Yanosou
Shinseikizunahime Go Shouyou Sou

Yoshimiko Go Yoshimunesou

Fukuyama No Jou

Tochitsurume Go Yoshimunesou

Sekihoume Go Iyo Temmasou
Takamine Go Kouchi AkanosouGenshouhou Go Tosa Taikousou
Seireihime Go Tosa Takahimesou

Ibuhime Go Iyo Temmansou
Kai Go Oboro
Rinpuume Go Iyo Sanyuusou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree