Pedigree of Daigaku Go Nagisa
Daigaku Go NagisaShuugaku Go NagisaBangaku Go Fukuyama JouhokuIyoshunryuu Go Seikou Sou
Kikueihime Go Kabuto Sannsou
Oushouhime Bingo Waianabesou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree