Pedigree of Shuuhoume Go Soushuu Suzukisou
Shuuhoume Go Soushuu SuzukisouMatsumine Go Izumo YanosouGakuhou Go Mabi TabuchisouDaigaku Go Nagisa
Tetsugakume Go Mabitabuchisou
Kiko Go Mabi TabuchisouTetsuno Umi Go Fukuyama Ichiza
Senko Go Mabi Tabuchisou
Choushuume Go Hata Higashiyamasou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree