Pedigree of Shuuhoume Go Soushuu Suzukisou
Shuuhoume Go Soushuu SuzukisouMatsumine Go Izumo Yanosou

Gakuhou Go Mabi Tabuchisou
Daigaku Go Nagisa
Tetsugakume Go Mabitabuchisou
Kiko Go Mabi Tabuchisou

Tetsuno Umi Go Fukuyama Ichiza
Senko Go Mabi Tabuchisou
Choushuume Go Hata Higashiyamasou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree