Pedigree of Ryuujin Kazemachi No Ken

Ryuujin Kazemachi No Ken

Fuujin-Michi Van De Egmato

Roshi-Manyi V.D Egmato

Taro-Akashima V.D Egmato

Manyi-Sweety V.D Egmato

Michihana Go Izumo Yanosou

Michiryuu go Izumo Yano Sou
Yukimihime Go Ariake Shoueisou

Yououme Go Kachidoki Okamotosou

Iyo No Gakushun Go Tsujihanasou

Shungaku Go Izumo Yanosou
Youkoume Go Ryuutarou Sou
Hiryuu Sakurahime Go Nidai Iwahori Sou

Hiryuu Go Iwai Sou
Minezakurame Go Kachidoki Okamoto Sou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree