Pedigree of Kokuun Go Awa Yamainusou
Kokuun Go Awa YamainusouUnta go Izumo ShoueisouGakuun Go Izumo YanosouDaigorou Go Katashiro Ikenaga
Michiyo Go Izumo Yanosou
Choumme Go Izumo ShoueisouShungaku Go Izumo Yanosou
Choushumme Go Izumo Yanosou
Bishoume Go Izumo YanosouGakushou Go Izumo YanosouDaigorou Go Katashiro Ikenaga
Michiyo Go Izumo Yanosou
Tochimitsuhime Go Izumo YanosouTochiryuu Go Izumo Yanosou
Shouseime Go Kasahara Sou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree