Pedigree of Akane Go Awa Yamainusou

Akane Go Awa Yamainusou

Kunitaka Go Nidai Iwahori Sou

Teruhide Gou Sekimei Sou

Daigorou Go Katashiro Ikenaga

Yoshimiko Go Yoshimunesou

Sekihoume Go Iyo Temmasou

Takamine Go Kouchi Akanosou

Ibuhime Go Iyo Temmansou

Bishoume Go Izumo Yanosou

Gakushou Go Izumo Yanosou

Daigorou Go Katashiro Ikenaga
Michiyo Go Izumo Yanosou

Tochimitsuhime Go Izumo Yanosou
Tochiryuu Go Izumo Yanosou

Shouseime Go Kasahara Sou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree