Pedigree of Satsukihime Go Awa Yamainusou

Satsukihime Go Awa Yamainusou

Kotofusa Go Nidai Iwahori Sou

Teruhide Gou Sekimei Sou

Daigorou Go Katashiro Ikenaga

Yoshimiko Go Yoshimunesou

Sekihoume Go Iyo Temmasou

Takamine Go Kouchi Akanosou

Ibuhime Go Iyo Temmansou

Tochimitsuhime Go Izumo Yanosou
Tochiryuu Go Izumo YanosouGanryuu Go Kamo Shinsakusou

Michiko Go Izumo Yanosou

Shouseime Go Kasahara Sou
Shouun Go Aki Yamashitasou
Seisuzume Go Bitschuu Nakagawasou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree