Pedigree of Yasuji-Gaia van de Egmato
Yasuji-Gaia van de EgmatoYuu-Saiki V.D. EgmatoOmmi-Seium V.D. EgmatoKazuhideryu Go Kazusa Okazawasow
Seiunhime Go Izumo Yanosou
Saiki Aka-Shima V.D. EgmatoShunkou Go None Ishiyamasou
Yana-Nanako van de Egmato
Gaia by Wolves MountainDayu-Sweety V.D. EgmatoTekai-Nanako V.D. Egmato
Hideharume Go Izumo Yanosou
Akita u Izis FCI ASAMI AKASHIMAImiko-Seium V.D. Egmato
Daiyuume Go Iyo Tsukasasou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree