Pedigree of Ginjirou Go Nobeoka Tsurunosou
Ginjirou Go Nobeoka Tsurunosou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree