Pedigree of O' iKon Sora

O' iKon Sora

Akashima's Kochi Ken Shigeru

Chouun Go Jiraku Sou

Chouji Go Izumo Shoueisou

Unshunme (Kumoharume) Go Izumo Yanosou

Akashima's Kochi Ken Chigusa

Imiko-Seium V.D. Egmato

Murasaki Go Ayumisou

Meihouhime Go Sanshuu Kotetsusou
Tempou Go Sanshuu Kotetsusou

Shouhou Go Sanshuu Okazaki Sou
Hana Go Niii-Genbusou
Sayahime Go Mannou Okadasou

Shouhou Go Sanshuu Okazaki Sou
Beniyasha Go Sanshuu Okazaki Sou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree