Pedigree of Izumo No Riko Go Izumo Hinosou
Izumo No Riko Go Izumo HinosouGakushou Go Izumo YanosouDaigorou Go Katashiro IkenagaKaiun Go Izumo Yanosou
Shinseikizunahime Go Shouyou Sou
Michiyo Go Izumo YanosouFukuyama No Matsumine Go Fukuyama Ichiza
Michiko Go Izumo Yanosou
Chouunhime Go Jiraku SouChouhou Go
Unshunme (Kumoharume) Go Izumo YanosouUngaku (Kumotake) Go Izumo Yanosou
Ganshumme Go Kamo Shinsakusou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree