Pedigree of Izumo No Riko Go Izumo Hinosou

Izumo No Riko Go Izumo Hinosou

Gakushou Go Izumo Yanosou

Daigorou Go Katashiro Ikenaga
Kaiun Go Izumo Yanosou
Shinseikizunahime Go Shouyou Sou
Michiyo Go Izumo Yanosou

Fukuyama No Matsumine Go Fukuyama Ichiza

Michiko Go Izumo Yanosou
Chouunhime Go Jiraku SouChouhou Go

Unshunme (Kumoharume) Go Izumo Yanosou

Ungaku (Kumotake) Go Izumo Yanosou
Ganshumme Go Kamo Shinsakusou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree