Pedigree of Akashima's Kochi Ken Kibakaze

Akashima's Kochi Ken Kibakaze

Akashima's Kochi Ken Shigeru

Chouun Go Jiraku Sou

Chouji Go Izumo Shoueisou

Unshunme (Kumoharume) Go Izumo Yanosou

Akashima's Kochi Ken Chigusa

Imiko-Seium V.D. Egmato

Murasaki Go Ayumisou

Chiharu Go Nidai Iwahori Sou

Kotofusa Go Nidai Iwahori Sou

Teruhide Gou Sekimei Sou

Sekihoume Go Iyo Temmasou
Shuuou (Kosumosu) Go Nidai Iwahori Sou

Hiryuu Go Iwai Sou
Minezakurame Go Kachidoki Okamoto Sou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree