Pedigree of Supassion's Mei Misaki

Supassion's Mei Misaki

Shousei Homare Go Izumo Yanosou

Gakushou Go Izumo Yanosou

Daigorou Go Katashiro Ikenaga
Michiyo Go Izumo Yanosou

Shouseime Go Kasahara Sou
Shouun Go Aki Yamashitasou
Seisuzume Go Bitschuu Nakagawasou

Sui-Saiki Van De Egmato

Ommi-Seium V.D. Egmato

Kazuhideryu Go Kazusa Okazawasow

Seiunhime Go Izumo Yanosou

Saiki Aka-Shima V.D. Egmato

Shunkou Go None Ishiyamasou

Yana-Nanako van de Egmato
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree