Pedigree of Luna O Chanur

Luna O Chanur

Banshuu No Kotoryuu Go Banshuu Nagaikesou

Kotokaze Go Banshuu Odasou
Seizanhou Go Mabi Tabuchisou
Houki No Chika Go Idemitsusou
Bioume Go Izumo Yanosou

Gakushou Go Izumo Yanosou

Tochimitsuhime Go Izumo Yanosou

Taishumme Go Futomisou
Shunran Go Futomisou

Daishou Go Shouyousou
Akane Go Awa Taketorasou
Taigoume Go FutomisouTaihou Go Nidai Meotosou
Goufuume Go Futomisou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree