Pedigree of Zuiougaku Go Sakougou
Zuiougaku Go SakougouYoshishizuha Go Shasui No TakisouKotofusa Go Nidai Iwahori SouTeruhide Gou Sekimei Sou
Sekihoume Go Iyo Temmasou
Yoshihazuki Go Yoshimune SouIyo no Tetsu Go Kikuma Yoshii Sou
Tochitsurume Go Yoshimunesou
Zuioume Go IkkousansouZuishou Go Kazusa Okazawasou千瓢号
翔峯女号
Fujizakurahime Go Ikkousansou栃神号
壬祥女号
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree