Pedigree of Zuiougaku Go Sakougou
Zuiougaku Go Sakougou

Yoshishizuha Go Shasui No Takisou

Kotofusa Go Nidai Iwahori Sou

Teruhide Gou Sekimei Sou

Sekihoume Go Iyo Temmasou
Yoshihazuki Go Yoshimune SouIyo no Tetsu Go Kikuma Yoshii Sou

Tochitsurume Go Yoshimunesou
Zuioume Go IkkousansouZuishou Go Kazusa Okazawasou千瓢号
翔峯女号
Fujizakurahime Go Ikkousansou栃神号
壬祥女号
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree