Pedigree of Akashima's Kochi Ken Konamaru
Akashima's Kochi Ken Konamaru

Akashima's Kochi Ken Shigeru

Chouun Go Jiraku Sou

Chouji Go Izumo Shoueisou

Unshunme (Kumoharume) Go Izumo Yanosou

Akashima's Kochi Ken Chigusa

Imiko-Seium V.D. Egmato

Murasaki Go Ayumisou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree