Pedigree of Daizo Futoshi Go Kasatori Sou
Daizo Futoshi Go Kasatori SouTakaou Go Hata InoshishisouIyo No Gakushun Go TsujihanasouShungaku Go Izumo Yanosou
Youkoume Go Ryuutarou Sou
Garyuume Go Bingo TatsumakisouShouyou Tomoaki Go Shouyousou
Mikihime Go Bingo Tatsumakisou
Shuugakume Go Izumo YanosouChouji Go Izumo ShoueisouShungaku Go Izumo Yanosou
Choushumme Go Izumo Yanosou
Unkahime Go Izumo ShoueisouGakuun Go Izumo Yanosou
Choumme Go Izumo Shoueisou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree