Pedigree of Kiyoshi Einoshu Shku

Kiyoshi Einoshu Shku

Eiji-Saiki v.d. Egmato

Ommi-Seium V.D. Egmato

Kazuhideryu Go Kazusa Okazawasow

Seiunhime Go Izumo Yanosou

Saiki Aka-Shima V.D. Egmato

Shunkou Go None Ishiyamasou

Yana-Nanako van de Egmato

Izumo No Riko Go Izumo Hinosou

Gakushou Go Izumo Yanosou

Daigorou Go Katashiro Ikenaga
Michiyo Go Izumo Yanosou
Chouunhime Go Jiraku SouChouhou Go

Unshunme (Kumoharume) Go Izumo Yanosou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree