Pedigree of Akashima's Kochi Ken Jintao

Akashima's Kochi Ken Jintao

Akashima's Kochi Ken Shigeru

Chouun Go Jiraku Sou

Chouji Go Izumo Shoueisou

Unshunme (Kumoharume) Go Izumo Yanosou

Akashima's Kochi Ken Chigusa

Imiko-Seium V.D. Egmato

Murasaki Go Ayumisou

Akashima's Kochi Ken Harayuki

Tenshou Go Awahakua
Kuma Go Iyo Temmansou
Gingetsuhime Go Iyo Temmansou

Yana-Nanako van de Egmato

Kazuhideryu Go Kazusa Okazawasow

Nanako Go Izumo Yanosow
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree