Pedigree of Yuuzan Go Ayumisou
Yuuzan Go AyumisouDaishou Go ShouyousouShouin Go KanokawasouShou Go Ooita Meisou
Akame Go Kanokawasou
Houshoume Go Akatsuki No HoshisouFukuyama No Matsumine Go Fukuyama Ichiza
Shuunme Shuun Sou
Yuri Go Sanuki NagatosouMatsuryuu Go Awa TaketorasouHeisei Matsukage Go Matsuyousou
Setome
Ryou Go Sanuki Nagatosou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree